ΔΕΙΓΜΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΑΣ — Πλαστική Χειρουργική Σύνταγμα - Γλυφάδα