ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ — Πλαστική Χειρουργική Σύνταγμα - Γλυφάδα

Ερμού 18 - Αθήνα

Άγγελου Μεταξά 13 - Γλυφάδα

Ten Harley Street London - phone: 07512245669

Φόρμα Επικοινωνίας

Ενδιαφέρομαι για περισσότερες πληροφορίες

Σύνταγμα τηλέφώνο: 211 41 15 398, κινητό 6932319439 & Γλυφάδα τηλέφωνο: 210-8940550, κινητο 6981176411
& facebook: elite plastic surgery Dr George Samouris

Κλινική

Θεραπεία που σας ενδιαφέρει...